2020-12-10
Vårt produktutvalg vokser stadig og nå har vi økt sortimentet med en ny produktkategori, søyler. Søyler kan for eksempel brukes til å bygge imponerende entréer
Søyler kan ses på eldre eiendommer og hager, men er også fin i moderne arkitektur eller for å skape en storslagen entre til et hus eller paviljong. Vårt utvalg av søyler er produsert ut ifra klassiske modeller. De er fremstilt i et materiale i høy kvalitet med svært god holdbarhet. De kan benyttes både utendørs og innendørs – til og med i vårt kalde klima. En søyle består vanligvis av tre deler: bunn, søyle og topp.
Søyle bunn utgjør selve foten av søylen.
>
Søyle (skaftet eller pålen) er midtdelen av søylen.
Søyle topp (kapitèl) er den avsluttende delen helt øverst.
Det kan være nyttig å vite at noen ganger består en søyle bare av søylen (skaft/påle) og søyle topp. Søyler kan være frittstående, arrangert parvis («koblet») eller fast mot en bakenforliggende mur eller vegg («engasjert»). Hos oss finner du modeller til samtlige løsninger. Se alle modellene her: Søyler